پروتوکول tcp/ip - علمی صنعتی اسان

درخواست حذف این مطلب

با سلام؛

دانشجویانی که مقاله خود را دریافت ن د، در روز یکشنبه (19 فروردین) به اینجانب مراجعه کنند.