نمرات درس سیستم های خبره

درخواست حذف این مطلب

با سلام و شب بخیر.

نمرات درس سیستم های خبره دانشجویانی که پرتال ندارند، به شرح ذیل می باشد:


1. حسین طیبی: 10

2. حکیمه تاجی: 10


لیست نمره دانشجویانی که اعلام نشده است به منزله پاس نشدن درس بوده و برای آنها نمره 9.75 درج خواهد شد.

(درج نمره 9.75 برای کمک به دانشجویان، جهت جلوگیری از مشروط شدن ایشان است.)