نمرات درس هوش

درخواست حذف این مطلب

با سلام و شب بخیر.

نمرات درس هوش دانشجویانی که پرتال ندارند، به شرح ذیل می باشد:


1. حسین طیبی: 10

2. ضر : 12

3. زهرا قربان زاده: 12

4. مهدی اسکندری: 12


لیست نمره دانشجویانی که اعلام نشده است به منزله پاس نشدن درس بوده و برای آنها نمره 9.75 درج خواهد شد.

(درج نمره 9.75 برای کمک به دانشجویان، جهت جلوگیری از مشروط شدن ایشان است.)